Sejarah hari malaria dan latar belakang penetapannya