Tradisi Jawa Tengah

Wetonan ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan untuk menyambut bayi yang baru saja dilahirkan. Biasanya wetonan akan dilakukan pertama kali ketika bayi menginjak usia 35 hari.

Wetonan

Ruwatan

Tujuan dari upacara tersebut ialah guna membuang kesialan, keburukan atau menyelamatkan seseorang dari gangguan.

Larung Sesaji

Tujuan dari dilakukan tradisi ini ialah sebagai bentuk terima kasih atau rasa syukur kepada sang pencipta.

Popokan

Tradisi Jawa Tengah ini cukup unik. Dimana masyarakat akan melakukan lempar lumpur ketika bulan Agustus di hari Jumat Kliwon.

Syawalan

Tradisi ini dilakukan selama tujuh hari setelah usai hari raya idul Fitri. Tradisi syawalan ini juga kerap disebut dengan lebaran ketupat. Pada tradisi ini nantinya ketupat akan disajikan.

Sadranan atau Nyadran

Tujuannya diadakan tradisi ini ialah guna mendoakan agar segala dosa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dapat diampuni dan diterima segala kebaikannya.

Tingkeban

Dalam masyarakat Jawa juga ada tradisi yang bernama tingkeban. Nama lain dari tingkeban ialah mitoni.

Brobosan

Tujuan dari tradisi ini ialah guna menghormati saudara yang telah pergi dan bentuk sebuah keikhlasan melepas kepergiannya.

Tedak Siten

Tujuan dari upacara ini ialah untuk mengenalkan kepada anak pada tanah yang nantinya akan ia pijak. Biasanya upacara akan dilaksanakan berdasarkan tanggal dan bulan lahir bayi.